InSucces, meesterschap in training en begeleiding.
  • opleidingadv

De persoonlijke effectiviteit van je secretaresses vergroten?

Je beschikt over prima gekwalificeerde secretaresses, managementassistenten en andere medewerkers in een ondersteunende rol. Vanwege hun ervaring worden ze ingezet in steeds complexere situaties. Ze sturen bijvoorbeeld een secretaresseteam aan, coachen nieuwe secretaresses of worden geacht het management bij te staan van forse projecten. Hun vakbekwaamheid is ruimschoots aanwezig, maar je gunt het ze om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten en om nog een professionaliseringsslag in hun rol te maken. Om dat te bereiken besef je dat het nodig is dat je secretaresses (nog) meer zicht krijgen op het effect van hun gedrag en meer opties vergaren om in de interactie met anderen  succesvol te zijn.

InSucces biedt opleidingen, coaching en intervisie die door secretaresses als een weldadig cadeautje worden ervaren. Voor velen van hen is het een eerste ervaring waarbij ze hun eigen persoonlijkheid en gedrag onder de loep nemen en inzicht krijgen in de uitwerking daarvan op anderen. De handvatten die InSucces ze aanreikt om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten wekken groot enthousiasme op omdat ze verder reiken dan tips en trucs, maar aanhaken op hun intrinsieke drijfveren en motivatie om het goede te doen. De eenvoudige concepten waarmee InSucces werkt zijn voor secretaresses direct inzichtelijk en toepasbaar in de dagelijkse praktijk, maar zijn alles behalve oppervlakkig in hun effect. Omdat InSucces werkt aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers is transfer van de verkregen inzichten naar de werksituatie krachtig en direct.

Onze ervaring is dat zich in een groep vaak hetzelfde afspeelt als wat een deelnemer inbrengt over het werk: het doet zich ter plekke voor in de interactie met de andere deelnemers. Het is de kracht van InSucces om deze parallelle processen direct te gebruiken als leermateriaal, waardoor de deelnemers als het ware “aan den lijve” ondervinden wat er ook op het werk gebeurt. Door hen meteen andere gedragsopties te laten uitproberen ervaren ze hoe ze hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten.

Open inschrijving

Onze leergangen en begeleide intervisie staan open voor inschrijving door individuele deelnemers van verschillende bedrijven. Door het gebruik van een grote variatie aan werkvormen en inzichtelijke theoretische modellen zijn de leergangen uitstekend te volgen voor mensen met een MBO-niveau of hoger. Een leergang start bij een minimum van 10 deelnemers. Zie voor verdere informatie de beschrijving van ons aanbod onder “Secretaresses”

In company maatwerk of teambuilding

Als je meerdere secretaresses of ondersteuners hebt, die je gunt om zich persoonlijk te ontwikkelen ten behoeve van hun rol, kan een in company of teambuildings-traject zinvol zijn. Het biedt voordelen als medewerkers gezamenlijk een traject volgen waardoor ze over dezelfde taal beschikken om hun ervaringen te bespreken en elkaar feedback te geven. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek, wij denken graag met je mee.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...