InSucces, meesterschap in training en begeleiding.
  • managment

Leergang Persoonlijke Kracht voor secretaresses

Voor wie?

Je bent een op en top professional als secretaresse en hebt door de jaren heen heel wat deskundigheid vergaard. Nu wordt het tijd voor een volgende stap in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Een stap die je helpt om bijvoorbeeld junior collega’s te coachen, een team aan te sturen of je persoonlijke effectiviteit te vergroten in complexe werksituaties en bij organisatieveranderingen. InSucces biedt juist hiervoor een unieke leergang: persoonlijke kracht voor (directie) secretaresses, managementondersteuners en office managers.

In deze leergang is je eigen persoonlijke ontwikkeling de basis voor het leren toepassen van professionele inzichten en vaardigheden. Je leert je persoonlijke kwaliteiten kennen om effectief te kunnen zijn. Maar ook je beperkingen, die, wanneer je ze onderkent en er verantwoordelijkheid voor neemt, je juist kracht kunnen geven. We besteden aandacht aan het effect van eigen gedrag en stijl op anderen. Zowel karaktereigenschappen en blinde vlekken voor het eigen gedrag als onbewuste patronen en gewoonten worden inzichtelijk gemaakt. Hierdoor krijg je meer opties om met (lastige) situaties om te gaan en ben je in staat om steeds beter te reflecteren op je eigen gedrag.

Praktische toepassing komt steeds aan bod. Daar waar het lastig en spannend is in het samenwerken, leer je je afhankelijke en reactieve gedrag los te laten en vanuit je persoonlijke keuzes en inzichten te handelen. Dit vergroot je professionaliteit en persoonlijke kracht.

Wat kenmerkt onze werkwijze?

Onze leergang is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat de opleiding praktijkgericht is en dat je eigen vragen en ervaringen aan bod komen als input voor jouw leerproces. Met behulp van gevarieerde werkvormen en oefensituaties die worden toegepast op je eigen werkpraktijk, word je steeds uitgenodigd een volgende stap te zetten.

Tijdens de leergang werken we met intervisiegroepen, waarin deelnemers met elkaar het geleerde en de achterliggende inzichten toepassen, begeleid door een ervaren trainer/coach.

Opbouw van de leergang

De leergang start met een oriëntatiedag. Tijdens deze dag maak je kennis met onze manier van werken en krijg je een indruk van wat de leergang je te bieden heeft. Op basis van deze dag besluit je of de leergang de juiste stap is op dit moment in je loopbaan.

Het vervolg van de leergang bestaat uit 8 dagen (± een dag per maand) waarin je stapsgewijs aan de slag gaat met je eigen ontwikkelingsproces.

Wij putten uit onze brede ervaring en kennis van diverse psychologische stromingen. Door het gebruik van een grote variatie aan werkvormen en inzichtelijke theoretische modellen is de leergang uitstekend te volgen voor mensen met een MBO-niveau of hoger.

Tarief

Oriëntatiedag                                     € 198, – per persoon incl. lunch

Leergang (8 dagen)                          € 2950, – per persoon

In de prijs van de leergang is inbegrepen:

•               8 Leergangdagen op een prettige locatie midden in het land
•               Lunches, koffie & thee
•               Lesmateriaal
•               Twee trainers per groep
•               7x begeleide intervisie (2,5 uur per keer)

Wie zich direct inschrijft voor de hele leergang, ontvangt het bedrag van de oriëntatiedag terug. Prijzen zijn exclusief BTW (prijspeil 2015). Een leergang gaat door bij een minimum van 10 deelnemers. We kunnen ook “in company” trainingen verzorgen of teambuilding, informeer naar onze aantrekkelijke maatwerk mogelijkheden.

Aanmelden

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...