InSucces, meesterschap in training en begeleiding.
  • managment

Begeleide intervisie voor secretaresses

Voor wie?

Je bent een op en top professional als secretaresse en hebt door de jaren heen heel wat deskundigheid vergaard. Je hebt onze (verdiepings-)leergang “Persoonlijke kracht voor managementondersteuners, (directie) secretaresses en office managers” gevolgd, of een vergelijkbaar traject, en je hebt er behoefte aan om het geleerde te onderhouden en te verdiepen. Je vindt het prettig om met enige regelmaat andere professionals uit jouw vakgebied te ontmoeten en persoonlijke casuïstiek te bespreken. Je weet hoe snel je kunt terugvallen op oude patronen en hecht er belang aan om de geleerde gedragsveranderingen te bestendigen. Het getuigt van professionaliteit om je persoonlijke ontwikkeling altijd weer verder te brengen.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten breng je zelf een casus in, een gebeurtenis of situatie waarover je met behulp van andere deelnemers wilt reflecteren. Vanuit de wetenschap dat jij de enige bent die jouw gedrag of reactie kan veranderen bespreek je vooral wat jou ertoe bracht dat je je gedroeg zoals je je gedroeg. Je onderzoekt het patroon van waaruit deze reactie van jou voortkwam, en je bekijkt wat nodig is om een volgende keer iets anders te kunnen doen. De intervisies worden begeleid door een zeer ervaren coach/trainer van InSucces, die je helpt de kern te raken en de inzichten te laten beklijven.

Wat kenmerkt onze werkwijze?

Onze intervisiebegeleiding is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat jouw eigen vragen en ervaringen leidend zijn als input voor jouw leerproces. Naast het bespreken van de casuïstiek zullen ook korte oefeningen en beknopte werkvormen worden toegevoegd als die het inzicht en de ervaring tijdens de intervisie kunnen versterken.

Opbouw van begeleide intervisie

De begeleide intervisie bestaat uit een reeks van 6 bijeenkomsten (± een keer per 2 maanden) waarin je jouw ontwikkelingsproces “onderhoudt” door samen met anderen te reflecteren op eigen casuïstiek.

Tarief

Begeleide intervisie (6 bijeenkomsten) € 760, – per persoon

In de prijs van de Begeleide intervisie is inbegrepen:

  • 6 bijeenkomsten van 2,5 uur op een prettige locatie midden in het land (1x per 2 maanden)
  • Koffie & thee
  • Een zeer ervaren begeleider per groep

Prijzen zijn exclusief BTW (prijspeil 2015). In de begeleide intervisiereeks wordt gewerkt in kleine groepen van 5 tot 8 deelnemers.
We kunnen ook “in company” trainingen verzorgen of teambuilding, informeer naar onze aantrekkelijke maatwerk mogelijkheden.

Aanmelden

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...