InSucces, meesterschap in training en begeleiding.

Positieve reacties van secretaresses

We zijn er trots op dat de deelneemsters de verdiepingstraining als zeer verrijkend hebben ervaren.  Gemiddeld gaven de dames ons ruim een 9! Enkele quotes uit de evaluatie:

” Training en intervisie waren een échte verdieping. Het meest inzichtgevend was het moment waarop nog duidelijker werd dat ervaringen uit het verleden bepalend zijn voor hoe/wie ik nu ben.”

” Heel veel aan de verdieping gehad en zou graag nog meer inzicht krijgen in de verschillende concepten”.

Voor InSucces een mooie stimulans om nog meer mooie programma’s te ontwikkelen.

Vervolg op coach-opleiding

Deelnemers aan een basisopleiding Coachen voor Secretaresses hebben inmiddels ervaring opgedaan met het coachen in de praktijk en zijn toe aan een verdiepingsslag. In overleg met enkelen van hen is besloten een maatwerkprogramma te ontwikkelen, bestaande uit 4 trainingsdagen en 3 intervisiebijeenkomsten. Enthousiast geworden door het programmavoorstel van InSucces weten ze nog meer secretaresses met dezelfde basisopleiding te werven waardoor snel een groep is gevormd.

We starten in het najaar van 2014. Kern van het programma ligt op het verder vergroten van je bewustzijn op hoe je jezelf als “instrument” inzet bij het coachen. Naast modellen, theoretische kennis, werkvormen etc. is dat het belangrijkste wat je inzet. In de ontmoeting tussen jou en de ander ontstaat het effect. In het contact wordt bepaald wat er te leren valt. Zelfkennis is daarbij in principe nog belangrijker dan kennis van concepten en methodieken. Zo werken deze secretaresses aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Teambuilding

De leergang Persoonlijke Kracht inspireerde een deelnemer om haar hele team (15 secretaresses) te motiveren voor een teambuildingstraject met InSucces. Het team wilde de samenwerking een nieuwe impuls geven.  Het bijeenvoegen van secretariaten met een verschillende cultuur en werkstijl vergde een heroriëntatie op hun onderlinge communicatie en manier van werken.  InSucces begeleidt het team gedurende maandelijkse teambuildingsbijeenkomsten om meer begrip voor elkaar te krijgen en de samenwerking te verbeteren. Kenmerkend is iedere keer weer dat het altijd begint met reflectie over  je eigen gedrag. Al is je intentie goed, het effect op een ander is soms heel anders dan je verwacht. De kunst is om vanuit persoonlijk leiderschap aan de samenwerking bij te dragen. We maken met dit team een prachtige ontdekkingstocht. De trainers van InSucces stemmen het teambuildingsprogramma voortdurend af op wat er speelt op dat moment: puur maatwerk dus!

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...